Kurs GMT25B

Kvalitetsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvalitet, och vilken betydelse kvalitet har för en organisation
 • Analysera kvalitetsproblem hos fysiska produkter och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
 • Upprätta en förenklad livscykelanalys för en produkt
 • Kritiskt diskutera frågor som rör hållbar utveckling
 • Värdera etiska frågeställningar på ett systematiskt sätt
  Startar och slutar:
  v4, 2020 - v13, 2020
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
  Anmälningskod:
  HDA-V34EK
  Huvudområde: