Kurs GMP2CJ

Pulvermetallurgi med additiv tillverkning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara nyckelbegrepp och terminologi inom pulvermetallurgi,
 • beskriva och förklara pulverframställning, kompaktering, sintring och ytbehandling av pulvermetallurgiska komponenter,
 • beskriva sambandet mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos pulvermetallurgikomponenter,
 • beskriva olika additivtillverkningsmetoder och deras verksamhetsprinciper, förmågor och begränsningar,
 • visa kunskaper om olika material som kan användas för additiva tillverkningsprocesser och processparametrar samt efterbehandling av additivt tillverkade delar,
 • identifiera olika tillämpningar för additiv tillverkning inom industrier som flyg-, bil- och medicinsk industri,
 • producera enkla pulvermetallurgikomponenter genom att välja rätt råmaterial,
 • karakterisera och analysera råmaterial samt färdig produkt,
 • förbereda och använda enkla CAD-modeller för additiv tillverkning, och
 • analysera för- och nackdelar av att använda additiv tillverkningsteknik över konventionell tillverkningsteknik.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H394X
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig