Kurs GMP2CH

Metallers mekaniska egenskaper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för och förtrogenhet med den terminologi som används för mekaniska egenskaper hos metaller,
  • beskriva grunderna i plastisk deformation och dess mekanismer,
  • använda grundläggande dislokationsteori för beskrivning av härdningsmekanismer,
  • beskriva grunderna i brottmekanik,
  • beskriva grunderna i utmattning och krypning hos metaller, och
  • tillämpa kunskaper för att modellera mekaniska egenskaperna.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36HF
Huvudområde: