Kurs GMP2CH

Metallers mekaniska egenskaper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för och förtrogenhet med den terminologi som används för mekaniska egenskaper hos metaller,
  • beskriva grunderna i plastisk deformation och dess mekanismer,
  • använda grundläggande dislokationsteori för beskrivning av härdningsmekanismer,
  • beskriva grunderna i brottmekanik,
  • beskriva grunderna i utmattning och krypning hos metaller, och
  • tillämpa kunskaper för att modellera mekaniska egenskaperna.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H394U
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig