Kurs GMI255

Data mining

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för de grundläggande begreppen datautvinning och mönstererkännande.
 • Sammanfatta och tolka data med hjälp av beskrivande statistik.
 • Redogöra för skillnaden mellan regressionstekniker och klassificeringstekniker.
 • Diskutera datautvinningsetik.
 • Visa förståelse för hur företag extraherar mervärde från data.
 • Visa förståelse för skillnaden mellan beskrivande, prediktiv och preskriptiv analys.
 • Beskriva forskningsfronten i området utifrån vetenskapliga artiklar.
 • Tillämpa grundläggande algoritmer för att extrahera information med ett givet datamaterial.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33HB
Huvudområde:

Start vecka 4, 2020

Kursen behandlar översiktligt datautvinning inom ramen för Business Intelligens (BI).

Kursen innehåller metoder för att organisera, visualisera och förenkla data. Grundläggande algoritmer för klassificering och förutsägelser, såsom linjär regression, beslutsträd och diskrimineringsanalys används. Oövervakade datautvinningsmetoder såsom accociation rules och collaborative filtrering presenteras. Slutligen diskuteras datautvinningsetik.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33FB
Huvudområde: