Kurs GMD2K9

Barns utveckling och lärande i matematik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet för kursen är att den studerande tillägnar sig förmåga att främja barns utveckling och lärande i matematik. I det ingår hur barn utvecklar ett matematiskt språk och matematiska begrepp och hur olika aktiviteter såsom skapande situationer och lek kan stimulera denna utveckling.