Kurs GMD2HJ

Matematik 1b för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i årskurserna 4–6 som utvecklar elevers matematiska förmågor
 • beskriva grundläggande geometriska begrepp, satser och metoder med hjälp av olika uttrycksformer, som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H39VU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
11 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 8, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i årskurserna 4–6 som utvecklar elevers matematiska förmågor
 • beskriva grundläggande geometriska begrepp, satser och metoder med hjälp av olika uttrycksformer, som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.
Startar och slutar:
v8, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-V3AE7
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig