Kurs GMD2FA

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2020

Att ge kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa enklare program i textbaserad miljö
  • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
  • utforma algoritmer för att lösa problem
  • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
  • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Extra information:

Undervisning i textbaserad miljö kommer att ligga på torsdagar jämna veckor 15-16.30

Startar och slutar:
v35, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-H36F5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.