Kurs GMD2EQ

Statistik och sannolikhetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • genomföra och diskutera en statistisk undersökning med relevans utifrån skolans värdegrund och uppdrag
  • tolka och själv konstruera olika typer av diagram och i samband med det beräkna olika läges- och spridningsmått
  • beräkna sannolikheter i enkla slumpsituationer med binomial-, hypergeometrisk- eller Poissonfördelning
  • använda exponential- och normalfördelningarna samt centrala gränsvärdessatsen
  • göra approximationer av binomial- och hypergeometriska fördelningar
  • lösa enkla problem med simulering
  • tolka, tillämpa och utföra hypotesprövning med chi-två-test samt beräkna konfidensintervall för andelar och väntevärden, samt utföra tillhörande test utifrån olika datamaterial
  • använda datorprogram för statistiska tillämpningar.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 8/A8. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1. Dessutom krävs kursen Algebra 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H365P
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.