Kurs GMC27V

Vård och behandling vid blåsdysfunktion

4,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blåsdysfunktion
  • redogöra för urinvägarnas anatomi och fysiologi samt vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blåsdysfunktion
  • reflektera över och värdera hur olika komplikationer samt livskvaliteten kan påverkas vid blåsdysfunktion med hänsyn tagen till individen
  • planera, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid blåsdysfunktion
  • förskriva förbrukningsartiklar för absorberande inkontinenshjälpmedel, med hänsyn tagen till individuella behov, hållbarhets- och samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och föreskrifter.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v47, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H36PU
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.