Kurs GLP2KH

Ljudskapande till rörliga bilder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ljudläggningens tekniska sidor och berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en skriftlig filmljudsanalys
  • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.
Startar och slutar:
v45, 2022 - v2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Radioproduktion, 7,5 hp på grundnivå
Anmälningskod:
HDA-H3C6K
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig