Kurs GLP2FZ

Fördjupningskurs i Ljud- och musikproduktion med kandidatexamensarbete

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt redogöra för vetenskapsteorin och dess historia
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt redogöra för och tillämpa grundläggande vetenskapliga metoder och begrepp
  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa fördjupad kännedom om ett utvalt delområde inom ramen för huvudområdet Ljud- och musikproduktion
  • planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett vetenskapligt arbete
  • medverka till kritisk och konstruktiv granskning av vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36G2
Huvudområde: