Kurs GLP29W

Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om genrebegreppet
  • både skriftligt och muntligt visa förtrogenhet med musik ur flera genrer och dess kulturella förutsättningar
  • planera, genomföra och redovisa en inspelning med musik ur en för studenten mindre känd genre.