Kurs GLP29S

Ljudskapande till rörliga bilder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ljudläggningens tekniska sidor och berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en skriftlig filmljudsanalys
  • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Radioproduktion, 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35F7
Huvudområde: