Kurs GKI27M

Kinesiska V: Fördjupningskurs i modern kinesiska

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens språkliga förmågor inom det kinesiska språket, samt att fördjupa studentens förståelse för aktuella fenomen inom det kinesiska samhället. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med viss ledighet formulera och tillämpa argument ur olika perspektiv kring ett flertal ämnen
  • läsa och förstå artiklar i olika typer av tidskrifter
  • förstå det huvudsakliga budskapet i litterära verk och akademiska texter
  • framställa kortare texter på skriftspråk i modern kinesiska
  • självständigt utveckla sitt ordförråd och sin meningsbyggnad.