Kurs GKI23D

Kinas kultur och samhälle

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala historiska händelser och deras påverkan på samtidens Kina
  • förklara och applicera ett antal grundläggande traditionella kinesiska tankesätt såsom konfucianism och taoism för att analysera ett antal fenomen i det samtida kinesiska samhället
  • förklara grundläggande drag i de kinesiska dialekterna och användningen av det standardiserade språket samt hur kinesiskans kulturella karaktärsdrag speglas i språket
  • redogöra för den kinesiska handelspraktiken och inflytandet av affärsvärldens kulturella kärnvärden på den kinesiska ekonomiska marknaden idag
  • beskriva kinesiska genusnormer från 1900-talet till dagens Kina och kritiskt granska genusdimensionen i det kinesiska samhället.