Kurs GKI23D

Kinas kultur och samhälle

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala historiska händelser och deras påverkan på samtidens Kina
  • förklara och applicera ett antal grundläggande traditionella kinesiska tankesätt såsom konfucianism och taoism för att analysera ett antal fenomen i det samtida kinesiska samhället
  • förklara grundläggande drag i de kinesiska dialekterna och användningen av det standardiserade språket samt hur kinesiskans kulturella karaktärsdrag speglas i språket
  • redogöra för den kinesiska handelspraktiken och inflytandet av affärsvärldens kulturella kärnvärden på den kinesiska ekonomiska marknaden idag
  • beskriva kinesiska genusnormer från 1900-talet till dagens Kina och kritiskt granska genusdimensionen i det kinesiska samhället.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 exklusive Moderna språk steg 3), eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H366F
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.