Kurs GJP23T

Japanska II: Språkfärdighet 2

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • i relativt hög grad göra sig förstådda på modern japanska i kommunikation om vardagliga teman med japanska modermålstalare som saknar vana att interagera med personer som lärt sig japanska som ett främmande språk
  • framföra förslag, uppmaningar, respektfulla råd, erbjudanden och önskemål
  • föra samtal med personer med högre social ställning och därvid använda ett passande artigt tilltal (hövliga, extra ödmjuka och blygsamma uttryck) i givna situationer
  • redogöra för kunskaper om några sidor av den japanska kulturen och samhället som är nära sammanlänkade med sättet man förväntas tala på
  • applicera kunskapen om syntaktiska strukturer för att producera meningar som är relativt komplexa grammatiskt och semantiskt
  • redogöra för sin förståelse av lättlästa autentiska texter med hjälp av lexikon och genomtänkta antaganden om okänd vokabulär, okända lånord och sammansatta ord
  • visa kännedom om lexikons uppbyggnad genom att demonstrera förmåga att finna relevant vokabulär inom olika ämnesområden
  • skriva uppsatser om kända och okända ämnen med tidigare studerad och ny vokabulär, och studerade grammatiska strukturer
  • skriva längre texter med sammanhängande disposition.