Kurs GJP23T

Japanska II: Språkfärdighet 2

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • i relativt hög grad göra sig förstådda på modern japanska i kommunikation om vardagliga teman med japanska modermålstalare som saknar vana att interagera med personer som lärt sig japanska som ett främmande språk
  • framföra förslag, uppmaningar, respektfulla råd, erbjudanden och önskemål
  • föra samtal med personer med högre social ställning och därvid använda ett passande artigt tilltal (hövliga, extra ödmjuka och blygsamma uttryck) i givna situationer
  • redogöra för kunskaper om några sidor av den japanska kulturen och samhället som är nära sammanlänkade med sättet man förväntas tala på
  • applicera kunskapen om syntaktiska strukturer för att producera meningar som är relativt komplexa grammatiskt och semantiskt
  • redogöra för sin förståelse av lättlästa autentiska texter med hjälp av lexikon och genomtänkta antaganden om okänd vokabulär, okända lånord och sammansatta ord
  • visa kännedom om lexikons uppbyggnad genom att demonstrera förmåga att finna relevant vokabulär inom olika ämnesområden
  • skriva uppsatser om kända och okända ämnen med tidigare studerad och ny vokabulär, och studerade grammatiska strukturer
  • skriva längre texter med sammanhängande disposition.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Japanska II: Språkfärdighet 1, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V37K6
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig