Kurs GIT2A2

Italienska A: Textanalys, en litterär resa i södra Italien

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på italienska kunna:

  • diskutera och jämföra, muntligt och skriftligt, de valda skönlitterära texterna
  • förklara ord och uttryck från de lästa texterna
  • göra enklare analyser av skönlitterära texter genom att tillämpa grundläggande litterära begrepp
  • redogöra för de sociala, historiska, geografiska och kulturella förhållanden som skildras i de lästa texterna.