Kurs GIK29G

Layout och typografi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • definiera och använda termer inom layout och typografi

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • tillämpa layoutprinciper ur ett kommunikativt perspektiv
  • skapa olika textsättningar utifrån läslighet
  • formge typografi och layout utifrån berörda principer och givna kriterier med hänsyn till begriplighet och läsvägledning anpassade efter olika medier och användningsområden
  • tillämpa givna skrivregler och typografiska regler
  • motivera, kritiskt granska och förbättra layouter ur funktionsmässig och kreativ synvinkel i ett givet sammanhang
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-H3C3P
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anna Skogbergs