Kurs GIK26F

Webbdesign 3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser. Samt att skapa webbapplikationer för att kunna presentera, lägg till, ta bort och uppdatera data mot databasen.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
 • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser

Färdighet och förmåga

 • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
 • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
 • söka, lägga till, ändra och ta bort data i tabeller
 • skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL.
 • skapa webbapplikation med programmeringsspråk för klient- och serversida för att kunna presentera, lägg till, ta bort och uppdatera data mot databasen.
 • välja lämpliga objekt och metoder från ett programmeringsspråks klass- och/eller eller funktionsbibliotek för att i webbapplikationer kunna presentera, lägga till, ta bort och uppdatera data i databasen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Webbdesign 2, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XK
Huvudområde: