Kurs GIK26C

Kollaborativ design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • använda korrekt terminologi för kollaborativa projekt
  • ge exempel på fördelar och nackdelar med olika kollaborativa arbetssätt

Färdighet och förmåga

  • tillämpa grundläggande kommunikationsverktyg för effektivt projektarbete
  • planera ett kollaborativt projektarbete med projekthanteringsverktyg
  • genomföra en publicering i utvalda kanaler

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • försvara ett valt arbetssätt för ett kollaborativt projektarbete
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
  • Typografi och layout 2, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
  • Trycksaksproduktion, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
  • Webbdesign 2, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Z6
Huvudområde: