Kurs GIK24G

Färghantering och bildoptimering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur omgivningen påverkar vår förmåga att bedöma färger
 • redogöra för principerna för de i branschen använda kulörsystemen och dess användningsområden
 • förklara begränsningen i färgomfång för olika enheter
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • upprätta ett färghanterat arbetsflöde
 • utföra skärmkorrektur (softproof) i programvara för bildhantering, bildredigering och layout
 • profilera enheter som bildskärm, skrivare och kamera
 • skriva ut förprovtryck (hardproof) från programvara för bildredigering
 • anpassa bilder och produktionsunderlag för att uppnå minimal färgavvikelse vid publicering jämfört med det digitala originalet
 • välja optimal metod för skalning och skärpning av digitala bilder beroende på typ av publicering
 • välja arbetsfärgrymd och renderingsmetod vid publicering utifrån förutsättningar och krav på färgåtergivning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • föra en dialog kring färgåtergivning och olika publiceringsformers begränsningar vad gäller färgåtergivning och färgomfång
 • redogöra för och motivera egna tekniska beslut i samband med tryckanpassning av digitalt material
Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2ZN5
Huvudområde: