Kurs GIK22T

Portfolio

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 19, 2020

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • skapa en digital portfolio syftande till att effektivt och sakligt profilera avsändaren
  • skriftligt och muntligt motivera sin personliga profil och portfolio
  • skapa digitalt material som kommunicerar avsändarens kompetenser genom grafisk formgivning, medvetet urval av innehåll samt för ändamålet anpassade texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritiskt diskutera andras personliga profil och portfolio utifrån avsett syfte
  • motivera tillämpad strategi vid utveckling av personlig profil och grafisk portfolio
  • reflektera kring tänkbara strategier för att effektivt profilera avsändaren i sociala medier
  • värdera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter.
Startar och slutar:
v19, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
  • Webbdesign 2, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
  • Reklamdesign, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34ET
Huvudområde: