Kurs GIH2WZ

Judodidaktik för åldrarna U18 och äldre – Träna för tävling eller för motion & välbefinnande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen för judokas i åldrarna 16-18 och äldre
  • reflektera över grundläggande didaktiska principer och deras praktiska tillämpning för tävlings- respektive motionsjudo
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för aktiva judokas med tävlings- respektive motionsfokus.