Kurs GIH2WV

Basketens tränarskap 3 - Idrottspsykologi och kommunikation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • grundläggande redogöra för begrepp och processer inom Acceptance and commitment training (ACT)
  • grundläggande redogöra för – de för basket – mest relevanta formerna av psykisk ohälsa
  • grundläggande redogöra för principer för effektiv dialog med enskilda individer i gruppen, samt kommunikation med externa aktörer
  • utifrån relevanta psykologiska teorier diskutera hur baskettränare kan skapa och upprätthålla autonomistödjande och coachande relationer med spelare och andra ledare för att främja deras prestation såväl som utveckling
  • kritiskt reflektera över sitt eget tränarskap och dess utveckling
  • problematisera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till psykisk ohälsa.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3E5S
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 17 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig