Kurs GIH2VK

Grundläggande upplevelseproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar inom friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera ett projektarbete av vetenskaplig karaktär inom områdena friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • utifrån projektarbetet planera, instruera och leda ett träningspass inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 49, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G3K
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88