Kurs GIH2QJ

Fotbollstränare - inriktning ungdom (13-16 år)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • diskutera och reflektera kring ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
 • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar
 • redogöra för relevanta fotbollstermer och deras användbarhet under träning och match
 • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen) samt använda matchanalyser i avsikt att vidareutveckla träningsupplägget
 • visa förmåga att tillämpa konstruktiv feedback för att utveckla såväl grupp som individ
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos ungdomar
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för ungdomar
 • redogöra för olika aspekter och konsekvenser av dopning
 • diskutera och reflektera kring genus-, etnicitet- och mångfaldsfrågor inom ungdomsfotboll.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v19, 2022
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3B4P
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 45, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • diskutera och reflektera kring ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
 • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar
 • redogöra för relevanta fotbollstermer och deras användbarhet under träning och match
 • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen) samt använda matchanalyser i avsikt att vidareutveckla träningsupplägget
 • visa förmåga att tillämpa konstruktiv feedback för att utveckla såväl grupp som individ
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos ungdomar
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för ungdomar
 • redogöra för olika aspekter och konsekvenser av dopning
 • diskutera och reflektera kring genus-, etnicitet- och mångfaldsfrågor inom ungdomsfotboll.
Startar och slutar:
v45, 2022 - v51, 2022
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3BVP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88