Kurs GIH2QH

Fotbollstränare - inriktning barn (6-12 år)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • diskutera och reflektera kring barns fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
 • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos barn
 • redogöra för hur man skapar en trygg och stimulerande miljö för lärande hos barn
 • visa förmåga att anpassa träningsmetoder utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen)
 • redogöra för betydelsen av konstruktiv feedback
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos barn
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för barn
 • diskutera vikten av att barnrättsperspektivet genomsyrar verksamheten inom barn- och ungdomsidrott.
Startar och slutar:
v4, 2022 - v10, 2022
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3B4Q
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 45, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • diskutera och reflektera kring barns fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
 • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos barn
 • redogöra för hur man skapar en trygg och stimulerande miljö för lärande hos barn
 • visa förmåga att anpassa träningsmetoder utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen)
 • redogöra för betydelsen av konstruktiv feedback
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos barn
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för barn
 • diskutera vikten av att barnrättsperspektivet genomsyrar verksamheten inom barn- och ungdomsidrott.
Startar och slutar:
v45, 2022 - v51, 2022
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3BVQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88