Kurs GIH2JB

Rörelse med didaktisk inriktning

11 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 11, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla elevers allsidiga rörelseförmåga
 • analysera olika rörelsekulturer ur ett normkritiskt perspektiv
 • diskutera rörelseförmågans betydelse för hälsa ur jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv
 • med goda rörelsekvaliteter delta i olika rörelseaktiviteter med relevans för professionsutövandet samt problematisera den egna lärprocessen med utgångspunkt i olika teorier om lärande.
Startar och slutar:
v11, 2022 - v18, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2 b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-V3BDS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig