Kurs GIH2EM

Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar och en inkluderande undervisning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3673
Huvudområde: