Kurs GIH2EK

Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om idrott och hälsa.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Engelska B, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
    Eller: Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2 b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H3672
Huvudområde: