Kurs GIH2E2

Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera och genomföra träning vars syfte är att utveckla människans allsidiga rörelsekunnande
  • analysera olika rörelsekulturer ur ett normkritiskt perspektiv och problematisera föreställningar om kroppen som objekt såväl som subjekt
  • med goda rörelsekvaliteter delta i olika rörelseaktiviteter med relevans för tränaryrket samt problematisera den egna lärprocessen med utgångspunkt i olika teorier och modeller om motoriskt lärande, kontroll och utveckling
  • redogöra för och använda olika metoder för rörelseanalys inom idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för, använda samt diskutera bedömning för lärande av rörelseförmåga inom idrott och fysisk aktivitet.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36QT
Huvudområde: