Kurs GIH2D5

Grundläggande styrkelyftsdidaktik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för generell teknik i tävlingsgodkända lyft i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • redogöra för de grundläggande principerna för individanpassning av lyftteknik för bästa möjliga biomekaniska och skadepreventiva utförande i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • analysera och diskutera tävlingsregler i styrkelyft ur ett domarperspektiv
  • analysera styrkelyftsteknik ur aspekterna energieffektivitet, rörelsebana, rörelsetid samt uppfyllande av de formella kraven i tävlingsgodkända lyft
  • redogöra för och tillämpa de grundläggande didaktiska modellerna för kunskapsförmedling kring de tekniska aspekterna i de tre tävlingsdisciplinerna för de olika utövarkategorierna
  • redogöra för idrotten styrkelyfts betydelse för uppfyllande av hållbarhetsmål 3 (säkerställa hälsa) i FNs Agenda 2030 i det globala, respektive nationella perspektivet
  • diskutera och problematisera idrotten styrkelyfts ansvar för och möjligheter att främja jämställdhet (hållbarhetsmål 5) och jämlikhet (hållbarhetsmål 10) inom idrottsutövning och samhället i stort.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36UG
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet