Kurs GIH264

Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar inom idrott och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera ett projektarbete av vetenskaplig karaktär inom kunskapsområdet tränarskap
  • utifrån projektarbetet planera, instruera och leda ett träningspass inom idrott och fysisk aktivitet.
Startar och slutar:
v51, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H356H
Huvudområde: