Kurs GIH262

Tränarskap 8 - Entreprenörskap inom hälsa och idrott

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera innebörden av entreprenörskap inom idrott och hälsa
  • redogöra för och diskutera hur forskningsresultat kan användas i en affärsidé
  • redogöra för retorikens grunder samt kunna använda de retoriska verktygen
  • visa förmåga att kommunicera en affärsidé till olika målgrupper och genomföra detta arbete inom givna tidsramar
  • formulera en affärsplan med tillhörande budget inom området idrott och hälsa som är förankrad i vetenskapliga resultat där hänsyn tagits till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32KD
Huvudområde: