Kurs GIH262

Tränarskap 8 - Entreprenörskap inom hälsa och idrott

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för innebörden av entreprenörskap inom idrott och hälsa
  • visa förmåga att använda de retoriska verktygen vid presentation av en affärsidé till olika målgrupper och genomföra denna presentation inom givna tidsramar
  • formulera en affärsplan med tillhörande budget inom området idrott och hälsa som är förankrad i vetenskapliga resultat där hänsyn tagits till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H36L2
Huvudområde: