Kurs GIE29P

Ledar- och entreprenörskap

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

I kursen analyseras grundläggande organisationsteorier och ledarskap samt roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare. Inom området entreprenörskap gås metoder och hjälpmedel vid affärsplanering igenom. Affärsplanering inför en företagsstart diskuteras liksom intressenters bedömning av affärsplanen.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36VV
Huvudområde: