Kurs GFR2AU

Franska III: Språkhistoria

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
  • diskutera särdrag och egenskaper i dagens franska
  • särskilja och beskriva olika drag i franska språkets utveckling med utgångspunkt utifrån texter från olika epoker
  • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt
  • reflektera kring olika genrer och strömningar inom medeltids- och renässanslitteratur
  • analysera ett urval romaner, pjäser och dikter från medeltid till slutet på 1600-talet.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp och Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34LA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.