Kurs GFR2A8

Franska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
· tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
· använda ett basordförråd i franska
· visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
· visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

· översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Kursen avslutas med en salstentamen som studenten kan skriva på campus i Falun eller på annat lärosäte, myndighet eller lärcentrum som godkänns av högskolan.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FPH
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Monika Stridfeldt

Start vecka 3, 2024

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
· tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
· använda ett basordförråd i franska
· visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
· visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

· översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Kursen avslutas med en salstentamen som studenten kan skriva på campus i Falun eller på annat lärosäte, myndighet eller lärcentrum som godkänns av högskolan.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HCP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Monika Stridfeldt