Kurs GFR2A8

Franska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
 • tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
 • använda ett basordförråd i franska
 • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

 • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3CCP
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Monika Stridfeldt

Start vecka 3, 2023

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
 • tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
 • använda ett basordförråd i franska
 • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

 • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DWC
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Monika Stridfeldt