Kurs GFR283

Litteratur och kultur i Maghrebregionen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska, Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • läsa och tolka ett urval samtida litterära texter från Maghrebregionen
  • diskutera några aspekter av kultur och politik i Maghrebregionen och hur dessa tar sig uttryck i litteratur
  • diskutera definierande händelser och aspekter i Maghrebs moderna historia
  • med historiska perspektiv redogöra för språkets betydelse i litterära och kulturella sammanhang i Maghrebregionen
  • redogöra för några av regionens centrala författarskap.