Kurs GFR27S

Franska med inriktning arbetsliv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt på franska i arbetslivet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kommunicera och argumentera både muntligt och skriftligt på godtagbar franska i yrkessituationer
  • upprätta viktiga dokument för användning inom en fransktalande organisation
  • på franska presentera sina yrkeskompetenser
  • hantera de interkulturella skillnader som kan uppstå i arbetssituationer för en utländsk arbetstagare som är yrkesverksam i fransktalande länder.