Kurs GFR27S

Franska med inriktning arbetsliv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

I kursen ingår varierade övningar för att utveckla färdigheter att kommunicera
skriftligt och muntligt i olika arbetsrelaterade situationer. De studerande tränar sig i
att skriva sådana dokument som rapporter, protokoll och affärsbrev, samt övar sig i
att utföra presentationer och agera i en anställningsintervju. De studerande får också
planera och genomföra strukturerade muntliga och skriftliga anföranden. Kursen består av obligatoriska online seminarier. För att delta krävs kamera, head-set och internetuppkoppling.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp och Franska: Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3375
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.