Kurs GFR27E

Franska II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i det franska språket och om franskspråkig kultur och litteratur, samtidigt som den studerande förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Franska I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Skriftlig språkfärdighet och Språkdidaktik eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34ST
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
26 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.