Kurs GFR27B

Franska med inriktning EU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande på godtagbar franska kunna:

 • redogöra för den Europeiska Unionens historia
 • översiktligt beskriva EU:s största institutioner
 • redogöra för och diskutera viktiga aspekter av dagens union
 • analysera korta texter av olika genrer som tar upp EU-frågan
 • förstå, tala och skriva fackspråklig franska som berör EU.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Franska steg 3 / C-språk kurs B.
  Eller: Franska 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V34Q7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.