Kurs GFR27A

Den fransktalande världens kultur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • beskriva de viktigaste fransktalande ländernas geografi, historia och institutioner (utanför Frankrike)
  • redogöra för och diskutera hur det franska språket har spridits och utvecklats utanför Europa
  • sätta begreppet “la francophonie“ i ett historiskt och kritiskt perspektiv
  • muntligt och skriftligt diskutera olika aspekter av den fransktalande världen.