Kurs GFR25M

Franska: Grundläggande kurs I B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på grundläggande franska i välkända situationer
  • läsa och förstå korta texter på franska om bekanta ämnen
  • skriva egna texter på franska i bekanta ämnen
  • översätta enklare meningar till och från franska
  • använda sin kännedom om språkets basgrammatik och tillämpa grundläggande grammatiska begrepp i analyser.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Behörighetskrav:
  • Franska: Grundläggande kurs I A, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3439
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.