Kurs GFÖ2BG

Marknadsföring C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Under kursen fokuseras marknadsföringsdisciplinens forskningsfront och utveckling för att spegla hur teorier generellt används inom disciplinen och vilka kunskapsbidrag som görs och kan göras. Relevanta forskningsfrågor formuleras och förslag genereras på teoretiska utgångspunkter och modeller för analyser. Under kursen betonas marknadsförningsdisciplinens samhälleliga och etiska aspekter i seminarieform. Diskussionerna utgår från olika praktikfall och utifrån dessa diskuteras marknadsförings effekter på avnämare och tredjeparter.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper
  • Marknadsföring B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34MA
Huvudområde: