Kurs GFÖ2BF

Redovisning C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Under kursen fokuseras redovisningsdisciplinens forskningsfront och utveckling för att spegla hur teorier generellt används inom disciplinen och vilka kunskapsbidrag som görs och kan göras. Relevanta forskningsfrågor formuleras och förslag genereras på teoretiska utgångspunkter och modeller för analyser. Under kursen betonas redovisningsdisciplinens samhälleliga och etiska aspekter i seminarieform. Diskussionerna utgår från olika praktikfall och utifrån dessa diskuteras redovisningens effekter på avnämare och tredjeparter.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper
  • Redovisning B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34MU
Huvudområde: