Kurs GFÖ2B9

Ledarskap och organisationsbeteende

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen börjar med individorienterade analyser av organisatoriskt beteende. Begreppen jobbattityder, känslor och personlighetsfaktorer, perception samt individuellt beslutsfattande presenteras och diskuteras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt motivationsteorier.

Vidare fokuserar kursen på ledarskap och grupp/teambeteenden. Förutsättningarna för ledarskap och skillnaderna mellan ledarskap och management diskuteras. Olika ledarskapskoncept och teorier förklaras, liksom trender och utvecklingen inom området för att illustrera hur synen på ledarskap har förändrats över tid. En viktig del av kursen behandlar sociala och etiska aspekter av ledarskap och potentiellt missbruk av makt.

Vidare behandlas hur man leder team effektivt, vilka faktorer som kan hindra grupp- och/eller teamprestanda och hur man kan leda en organisatorisk förändring.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Organisationsteori, 7,5 hp, grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34M6
Huvudområde: