Kurs GBY2F3

Hållbar utveckling

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen är en grundkurs som syftar till att öka medvetenheten och ge en översiktlig kunskap om globala, nationella och lokala hållbarhetsfrågor ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Både generellt och med särskild koppling till bygg- och samhällsplaneringsbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vår tids hållbarhetsproblem, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem inom ramen för bygg- och samhällsplaneringsbranschen
  • beskriva begreppet hållbar utveckling
  • visa förståelse för miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • beskriva miljöledning/miljöstyrning för myndigheter och företag
  • redogöra för bygg- och samhällsplaneringsbranschens hållbarhetsarbete
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39H5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88